plantasyon de Benzoliv (Moringa) nan Bwa Nef an 2012

ImageImageImageImage

ImageImageKonbit Plantasyon Benzoliv ak timoun nan RAJEPRE school (Centre D’éducation et de formation des Jeunes) nan Bwa Nef nan okazyon jounen anviwonman nan ane 2012.

Nan okazyon sa timoun nan Lekol yo te telman mobilize epi motive. 3 timoun ki te soti nan Klas senkyèm ak sizyèm ane (Beauplan Jean Mackengly, Massillon Francky ak Civil Olrich) te konpoze yon mizik:

       Benzoliv kendon kendon

       Benzoliv kendon kendon

     Li bon pou la sante, Benzoliv

     ou mete li nan ji, benzoliv

     mete li nan yon ti diri, benzoliv

    nan yon ti pen ak ze, benzoliv

     li fè timoun grandi, benzoliv

 Li bon pou moun malad, benzoliv

li bon pou tout bagay, Benzoliv

Kendon kendon, kendon, kendon, benzoliv

Image

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s