Transforming with Agriculture

Men bon jan chanjman sosyal, yon kote anpil moun te konn ap jete fatra kite lakoz gwo pwoblem grav sou eta sante yo, kounye a nou vin transfome li an espas pou moun pratike agrikilti pou yo viv.

But good change social, a where a lot of people was he throw away garbage left causing significant serious problems on County Health, now we are come transform in space for people practice agriculture so that they could live.
1782452_339389326232699_964381246834575668_o
1491425_339389329566032_7299230331848729152_o
10556942_339389332899365_4882264022653174316_o
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s